GUIA per a l'instructor de "Patí de Vela"

Guía completa per a l'instructor de Patí de Vela, des de el Nivell Bàsic, passant per el Mig i arribant a l'Avançat