Durant els dies 10,11 i 12 d’octubre s’ha celebrat la XIV Copa d’Europa de Patí de Vela en aigües del Centre Municipal de Vela El Prat. L’esdeveniment ha estat organitzat per la Federació Catalana de Vela el Club Marítim Prat i ha contat amb la participació de un total de 100 patins, dels quals 36 han estat de la classe Júnior que es l’adreçada als patinaires mes joves.

El divendres 10 a les 15.30 hores es va donar la senyal d’atenció a la primera prova amb un vent de l’est d’aproximadament 6-8 nusos. El guanyador va ser Adrià Gabarró del C.V. Sant Antoni de Calonge.

Dissabte vàrem arrancar les proves a les 13.00 amb un vent de llevant que ja s’havia establert des de primera hora i que va anar augmentat durant tot el dia, arribant a puntes de 16 nusos. En la classe Sènior classificació va estar molt disputada. Es van fer dues proves que van guanyar Xavi Roca i Quim Esteva respectivament. Al final del dia Xavi Roca (Club de Mar de Sitges) es posicionava primer per la mitja dels punts. En la classe Júnior que començava el seu campionat en dissabte, es varen fer 3 proves. Dues las va guanyar Jan Heuninck del C.N. Sitges, col·locant-se en primera posició seguit per Emilio Murillo i Jose Javier Sanchez-Runde.

El diumenge, la falta de sol va fer que el la brisa tèrmica trigues massa en aparèixer i fins les 14.45 hores, que es quan es anular definitivament la prova, el vent no havia arribat a 2’5 nusos. Finalment la Copa d’Europa es va quedar amb tres proves per cada classe, deixant com Campions d’Europa a Xavi Roca i Jan Heuninck respectivament.

Cap destacar que en aquesta edició s’ha batut un record de participació estrangera, especialment per la presencia de la selecció belga (anteriors organitzadors de la Copa) que ha vingut amb 8 participants. També hem tingut participants destacats de Alemanya i França.

A la entrega de premis, van assistir entre d’altres autoritats, el Sr. Gerard Figueras,  Director del Consell Català de l’Esport i el Sr. Jose Luis Oliveras, Regidor d’Esports de l Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

 


Durante los días 10,11 y 12 de octubre se ha celebrado la XIV Copa de Europa de Patín a Vela en aguas del Centro Municipal de Vela El Prat. El evento ha sido organizado por la Federación Catalana de Vela del Club Marítimo Prat y ha contado con la participación de un total de 100 patines, de los cuales 36 han sido de la clase Junior que se la dirigida a los patinaires más jóvenes.

El viernes 10 a las 15.30 horas se dio la señal de atención a la primera prueba con un viento del este de aproximadamente 6-8 nudos. El ganador fue Adrià Gabarró del C.V. Sant Antoni de Calonge.

Sábado hicimos arrancar las pruebas a las 13.00 con un viento de levante que ya se había establecido desde primera hora y que fue aumentado durante todo el día, llegando a puntas de 16 nudos. En la clase Senior clasificación estuvo muy reñida. Se hicieron dos pruebas que ganaron Xavi Roca y Quim Esteva respectivamente. Al final del día Xavi Roca (Club de Mar de Sitges) se posicionaba primero por la media de los puntos. En la clase Junior que comenzaba su campeonato en sábado, se hicieron 3 pruebas. Dos las ganó Jan Heuninck del C.N. Sitges, colocándose en primera posición seguido por Emilio Murillo y Jose Javier SanchezRunde.

El domingo, la falta de sol hizo que el la brisa térmica tardas demasiado al aparecer y hasta las 14.45 horas, que es cuando se anular definitivamente la prueba, el viento no había llegado a 2,5 nudos. Finalmente la Copa de Europa se quedó con tres pruebas para cada clase, dejando como Campeones de Europa Xavi Roca y Jan Heuninck respectivamente.

Cabe destacar que en esta edición se ha batido un record de participación extranjera, especialmente por la presencia de la selección belga (anteriores organizadores de la Copa) que ha venido con 8 participantes. También hemos tenido participantes destacados de Alemania y Francia.

En la entrega de premios, asistieron entre otras autoridades, el Sr. Gerard Figueras, Director del Consejo Catalán del Deporte y el Sr. Jose Luis Oliveras, Concejal de Deportes del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

 


During the days 10,11 and 12 October took place the XIV European Cup Sailing Skate Center in Municipal Water Sailing El Prat. The event was organized by the Catalan Sailing Federation and the Yacht Club Prado is told involving a total of 100 skates, of which 36 are junior class that‘s aimed at younger patinaires.

Friday 10th at 15.30 gave the signal of attention in the first round with a east wind of about 6-8 knots. The winner was Adrian‘s Gabarro C.V. Calonge.

Saturday we start testing in 1300 with a east wind that had been established early and was increased throughout the day, reaching peaks of 16 knots. Senior ranking in the class was hotly contested. There were two tests that gained Xavi Roca Chem Esteva respectively. At the end of the day Xavi Roca was positioned for the first half of the points. In the Junior class who began his championship on 3 tests were made. Two Las Jan Heuninck won the C.N. Sitges placed in first position followed by Emilio Murillo and Jose Javier SanchezRunde.

On the lack of sun meant that the thermal breeze and take too long to appear until 1445 hours, when it finally cancel the test, the wind had not reached 2.5 knots. Finally, the European Cup was left with three tests for each class leaving as European champions Xavi Roca (Club de Mar de Sitges)  and Jan Heuninck respectively.

Note that this year has set a new record of foreign participation, especially by the presence of the Belgian selection (previous Cup organizers) that came with 8 participants. We have also had notable participant Germany and France.

The awards ceremony was attended among other authorities, Mr. Gerard Figueras, Director of the Catalan Sports Council and Mr. Jose Luis Oliveras Sports Councillor of the City of El Prat de Llobregat.

 

 

Deja una respuesta