La FCV i l’ADIPAV subvencionen conjuntament el transport (amb la col·laboració del Club Marítim Torredembarra i Spain-Tir / DB Schenker) d´un camió amb capacitat per 15 Patins a Vela Júnior per a la COPA D´ESPANYA DE PATÍ DE VELA JÚNIOR , per la qual cosa els interessats solament hauran de pagar 15 euros per cada Patí de Vela Júnior transportat.

Com la capacitat del camió és de 15 Patins a Vela Júnior es procedirà per rigorós ordre de reserva.

L´ingrés dels 15 euros s´ha de fer al compte que està a nom de l’ADIPAV : 2073 0384 12 0100029164 i enviar justificant de la transferència a l´email: patinjunior@adipav.org

Les reserves es comptabilitzaran en funció a la recepció de l´email amb el justificant de la transferència. Indicar en l´email numero de mòbil de contacte, numero de casc, nom de l´embarcació sí està escrita en el casc, quantitat de veles, màstils, fundes, borses, etc, es prega marcar tot el material com mínim amb el numero del casc.

INSTRUCCIONS LOGÍSTIQUES

La càrrega del camió s´efectuarà el divendres dia 8 d´octubre de 2010 a les 17:00 hores en el Club Marítim Torredembarra, per la qual cosa tots els Patins a Vela Júnior que s´han de carregar hauran d´estar en aquest Club abans de l´hora i data indicats, fins i tot es poden deixar el cap de setmana anterior, els remolcs també es podran deixar.

La càrrega del camió serà efectuada pel personal contractat per a tal fi pel Club Marítim Torredembarra.

El camió arribarà a Alcossebre (Castelló) la mateixa nit del dia 8 i quedarà a l´espera de ser descarregat el matí següent dissabte dia 9 d´octubre de 2010 a les 11:00 hores.

La descàrrega del camió haurà de ser efectuada pels propis navegants, per la qual cosa els navegats hauran d´estar a disposició a les 11:00 hores del dissabte dia 9.

El dilluns dia 11 d´octubre de 2010 en finalitzar la competició els propis navegants hauran de carregar el camió que una vegada carregat partirà destinació al Club Marítim Torredembarra.

El dimarts dia 12 d´octubre de 2010 (festiu) a les 08:00 hores es descarregarà el camió pel personal contractat per a tal fi pel Club Marítim Torredembarra, per tant els patins ja es podran recollir el mateix dia 12 i com a màxim el cap de setmana següent.

Deja una respuesta