La proposta que l’associació PATI CATALÀ pot fer actualment és ben clara:

1) Navegar tots junts amb un reglament exigent i lògic, en el que s’asseguri que tots els patins siguin el més iguals possible i que a la vegada permeti tant la fusta com la fibra com a materials permesos amb llibertat de constructors.

2) Tanmateix, tots els patins fabricats fins a la data, indiferentment del material que estiguin fabricats, quedin integrats dins del reglament esmentat en el punt anterior mitjançant excepcions puntuals o moratòries que no impliquin ni sobrecostos ni que cap patinaire es vegi privat de poder sortir a navegar en regata.

3) L’aplicació del reglament haurà d’anar a càrrec de tècnics formats i que depenguin d’organismes externs, imparcials i federatius (jutges, medidors, etc).

Deja una respuesta