Per a patinaires que ja tenen nombre de vela en propietat.

Informem a tots aquells patinaires que posseeixin un número de vela i desitgin mantenir-lo la temporada pròxima, tenen de termini des d´ara fins al 31 de desembre per a efectuar el pagament corresponent de 20 euros que els dóna dret a la seva utilització en exclusiva.

Procediment:

1) Transferència de 20 euros al compte 2013 0666 41 0200465631 de la Caixa de Catalunya. En l’assumpte heu d’indicar el nom i el nombre sol·licitat.

2) Mail a info@adipav.org adjuntant còpia de la transferència

Per a patinaires que no tenen número assignat i desitgen tenir-ne un de lliure en l’actualitat.

Igual que l’apartat anterior

Per a patinaires que desitgin un número reservat en l´actualitat.

A partir del 1 de gener s’eliminaran tots aquells nombres reservats en l´actualitat que no han estat renovats pel seu propietari. Per tant, heu de revisar la llista que es publicarà el 1.Gen.09. En cas que el número desitjat estigui disponible el sol.liciteu. El sistema d’assignació de nombre és automàtic i els concedeix per rigorós ordre de sol.licitud.

ADIPAV

Deja una respuesta