Per delegació de la Junta Directiva de l´Adipav, ha quedat constituïda la Junta Electoral encarregada de vetllar pel procés electoral, evitant així possibles incompatibilitats.

Els membres de la Junta Electoral són els següents:

President: Ferran Gubern
Secretari: Jordi Arànega
Vocal: Alfredo Gomis

Quansevol reclamació relativa al procés electoral, s´ha de dirigir a la Junta Electoral per escrit al domicili social de l´Adipav, carrer ALbareda 1-13 08004 Barcelona.

Deja una respuesta