ANUNCI DE REGATA
TROFEU 101 ANIVERSARI
CLUB DE NATACIÓ BARCELONA
TROFEU SPAIN-TIR N3
ORGANITZAT CLUB NATACIÓ BADALONA

Classe Patí a Vela

 • Es celebrarà en les aigües entre el Club de Natació Barcelona i el Club Natació Badalona.
 • Es correrà sota el RRV de la ISAF 2005/2008, les prescripcions de la R.F.E.V, les Regles de Classe, i les Instruccions de Regates.
 • Al moment de fer la inscripció, que serà de 30 €, es lliurarà una bandera que haurà d’hissar al pal del seu Patí un cop acabada la regata. El diumenge 16 se li retornarà el import sota entrega de la bandera, sempre que l’hagi hissat al seu pal.

  Programa de les proves

 • 1ª Prova Dissabte 22 de novembre 2008 a la 13:00
 • 2ª Prova Diumenge 23 de novembre 2008 a la 13:00

 • Les sortides i puntuacions seran conjuntes. No és descartarà cap prova.
 • El sistema de puntuació serà el de l’ADIPAV.
 • Els recorreguts seran:
  – Dissabte dia 22 un triangle isòsceles:Creuar la línia de sortida muntar en ordre les balises 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 i creuar la línia d´arribada.
  – Diumenge dia 23 la prova al vent: Creuar la línia de sortida muntar la balisa 1 i creuar la línia d´arribada. En cas de vent de terra (vegeu IR).
 • Les inscripcions s’acceptaran fins les 12:30 hores del dia 22/11/08 i hauran de trametre’s a la Secretaria Tècnica del C.N.B. (hangar de vela).
 • Les Instruccions de Regates es podran recollir des del 21 de novembre, a la secretaria del Club.
 • Les modificacions de les regles de regata i de Classe s’especificaran en les Instruccions de Regates.
 • S´aplicarà la regla 44.3 (a) (penalitzacions de puntuació) per les infraccions de la Part II del R.R.V.. Les modificacions quedaran reflectides en les Instruccions de Regates.
 • En el TOA hi haurà exposat la relació dels premis i el dia del lliurament
 • Les decisions del Comitè de Protestes son apel.lables davant la F.C.V.

 • Deja una respuesta