Reunió amb el Director General de Costes del Ministeri de Medi ambient

Madrid 11 de gener de 2007

El President de ADIPAV Gerard Esteva, acompanyat del President del Club
Marítim Torredembarra, Jesus Selma, l´alcalde de dita població, i el
president de la RFEV Gerardo Pombo varen reunir-se amb el Director General
de Costes del Ministeri de Madrid per transmetre-li la inquietud dels
clubs de platges per la renovació de les concessions.
Aquesta reunió va estar demanada via RFEV a petició de ADIPAV.

Es varen parlar dels casos concrets del Club Marítim Torredembarra, El
Club Marítim Cubelles, i de la platja Llarga, però amb una idea genèrica
dels clubs de platja, que son els que mes dificultats tenen a l´hora de
renovar concessions.

La reunió va durar mes d´una hora, i el compromís del Director general de
costes va ser el de tenir en compte la situació dels clubs nàutics de
patins amb sortida a platja, i va agafar el compromís de defensar aquest
clubs sempre i quan, tinguin el suport dels ajuntaments que conviuen i
tinguin una activitat nàutica d´organització de regates.

El que també va dir es que les concessions que d´ara en endavant es donin
o s´atorguin, hauran d´adequar-se a les noves exigències, i que el que no
defensaria seria clubs únicament socials.

Va agafar el compromís també de redactar un full de requisits específic
per els clubs nàutics per tal de fer mes fàcil i orientar mes els clubs a
l´hora de demanar una nova concessió.

La valoració que es fa per part d´ADIPAV es positiva, i creiem que hem
obert una porta a la solució dels nostres clubs.

Reiterem el nostre compromís amb els clubs per tal d´ajudar-los amb tot
allò que puguem.

Associació Internacional de Patins Catalans a Vela

Deja una respuesta